Radionuklid

Bölmə Haqqında

Bölmə Haqqında

En bəsit tərifi ilə, nüvə tibb, xəstəliklərin diaqnoz və müalicəsində radio-aktiv maddələrin istifadəsidir. Hələ də ölkəmizdəki universitetlərdə, böyük şəhərlərin dövlət və sığorta xəstəxanaları ilə bəzi özəl mərkəzlərdə xidmət göstərən nüvə tibb bölmələrində hər orqan sistemi ilə əlaqədar xəstəliklərdə funksiya görüntüləməsi aparılmaqdadır. Bu mərkəzlərdə aparılan diaqnoz analizləri, qalxanvarı vəzi, sümük, ürək, böyrək və digər bir çox orqanın və xəstəliyin sintiqrafik görüntülənməsi olub eyni zamanda qalxanvarı vəzi xəstəlikləri başda olmaq üzrə bəzi şiş və iltihab xəstəliklərin müalicəsində yerinə yetirilməkdədir.

Nüvə tibbində tez tez işlədilən termonologiya tərifləri

Sintigrafiya: Nüvə tibbində yerinə yetirilən prosesə verilən ad.

SPECT: Filmi alınacaq orqanın ətrafından 180 və ya 360 dərəcəlik aspekt boyunca görüntülər alınır. Çəkim nəticəsində kompyuter köməyi ilə xam görüntülər prosesdən keçirilir. Bu metodla çəkilən orqanlar 3 tərəfli olaraq araşdırılır.

PET: Burada istifadə edilən radio-aktiv positron yayan şüalardır. Digər qisimləri SPECT kimidir.

Bölmə Həkimləri

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Memorial Diyarbakır Xəstəxanası