Professor Dr. Feza DEYMEER

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Nevroloqiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Ürək və nevrologiya mərkəzi (Neyromuskulyar xəstəliklər)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28