Professor Dr. Mehmet Halit YILMAZ

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Döş Sağlamlığı Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Döş Sağlamlığı Mərkəzi

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Döş Sağlamlığı Mərkəzi

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28