mütəxəssis Fizyoterapist Onur KÖKSAL

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Tənəffüs Müalicəsi Mərkəzi (Nəfəs Müalicəsi)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28