Professor Dr. Türker ŞAHİNER

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Nevroloqiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Beyin Sağlığı Koruma Programı

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Nevroloqiya

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Beyin Sağlığı Koruma Programı

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28