Dr. Yavuz YALÇIN

İstanbul Etiler Tibb Mərkəzi

Endikrinologiya və Metabolizm xəstəlikləri

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Endikrinologiya və Metabolizm xəstəlikləri

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28