Prof. Dr. Ercan GEDİK

Deneyim

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ

Genel Cerrahi Uzmanı
2012 - Halen, Diyarbakır/Türkiye

ÖZEL VENİ VİDİ HASTANESİ

Genel Cerrahi Uzmanı
2011 - 2012, Diyarbakır/Türkiye

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi Uzmanı
2004 - 2011, Diyarbakır/Türkiye

SİLVAN MERKEZ SAĞLIK OCAĞI

Pratisyen Hekim
1997 - 1998, Diyarbakır/Türkiye

AĞRI DEVLET HASTANESİ

Pratisyen Hekim
1995 - 1997, Ağrı/Türkiye

Eğitim

DOÇENT
2011

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
1998 - 2004 , Diyarbakır/Türkiye

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1989 - 1995 , Diyarbakır/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası ve ulusal dergilerde, kongrelerde yayınlanmış 150’ den fazla makale ve bildiri,
 • Genel Cerrahi alanı ile ilgili olarak bazı kitaplarda bölüm yazarlıkları,

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Total Mezorektal Eksizyon Kursu, Ankara, (Kasım,2008)
 • Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Sorunları Kursu, Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği, İstanbul,(Haziran,2008)
 • Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu, Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği, Ankara,(Mart,2009)

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği - Diyarbakır Tabip Odası
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği
 • Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Derneği
 • American Society of Breast Disease