Prof. Dr. Selim GÖKÇE

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı
2014 - Halen, İstanbul/Türkiye

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı
2012 - 2014, İstanbul/Türkiye

DR. SAMİ ULUS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı
2009 - 2012, İstanbul/Türkiye

GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ

Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı
2008 - 2009, Ankara/Türkiye

Eğitim

DOÇENT


2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Yan Dal Uzmanlık Eğitim
2004 - 2008 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2004 , İstanbul/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1991 - 1998 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 35 adet makale
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 6 bildiri
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 6 makale
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 15 bildiri

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği
  • Ankara Tabip Odası
  • Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği