SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MEMORIAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MEMORIAL

Sağlığımız için zamanımız çok değerli… Bazen belirli zamanlarda yapılan egzersizler, bazen de erken fark edilen bir hastalık için geç kalınmaması hayatımızda büyük önem taşır. Peki size zamanın değerini hatırlatacak bir akıllı saat kazanmak için bugün sağlık temalı fotoğraf yarışmamıza katılmaya ne dersiniz? Hemen başlamak için #SağlıklıYaşamİçinMemorial ve @memorialsaglik etiketi ile kendi profilinizden sağlıklı bulduğunuz bir aktivitenin fotoğrafını paylaşın ve bizi takip edin. En çok beğeni alan 1. paylaşım Samsung Galaxy Watch Active2 markalı akıllı saat, ardından gelen 2. -3.- 4. -5.- 6. paylaşım Online Diyetisyen Görüşmesi ve 7. -8.- 9. -10. -11. paylaşım ise ücretsiz e-Doktor hizmeti kazanacak!

 • Unutmayın ki, kazanmak için profiliniz herkese açık olmalı ve paylaşımınız ile profiliniz tüm yarışma şartlarını yerine getirmeli. Kazananları 01.10.2020 tarihinde 19:00’da açıklıyoruz. Daha fazla katılın ve daha fazla kazanma şansı yakalayın!

   SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MEMORIAL FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI:

 

 1. Memorial Sağlık Grubu’na ait olan instagram tarafından onaylanmış (mavi tik) @memorialsaglik instagram hesabından 24.09.2020 tarihinde SağlıklıYasamİcinMemorial isimli bir yarışma düzenlenecektir.
 2. 09.2020 tarihinde @memorialsaglik instagram hesabından paylaşılan gönderide yer alan soruya istinaden yapılacak olan yarışmanın kazananları 01.10.2020 tarihinde 19:00'da @memorialsaglik instagram hesabından story aracılığıyla açıklanacaktır. Yarışmaya katılım 01.10.2020 tarihinde saat 15:00 itibariyle sona erecek olup sona erme saatinde sonra verilen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yarışmaya katılım ücretsiz olup herhangi bir satın alma koşulu aranmamaktadır. Yarışmada yorumların değerlendirmeye alınması için; @memorialsaglik instagram hesabını takip etmek, #SağlıklıYaşamİçinMemorial ve @memorialsaglik etiketi ile kendi profillerinden sağlıklı ile ilgili bir aktivitenin fotoğrafını paylaşmak zorunludur.
 4. Yukarıdaki koşulların tamamını sağlamak şartıyla 01.10.2020 15:00’de biten yarışmada en çok beğeni alan 1. paylaşım Samsung Galaxy Watch Active2 markalı akıllı saat, ardından gelen 2. -3.- 4. -5.- 6. paylaşım Online Diyetisyen Görüşmesi ve 7. -8.- 9. -10. -11. paylaşım ise ücretsiz e-Doktor hizmeti verilecektir. Fotoğraf paylaşan profillerin halka açık profil kullanması ve Memorial’ın fotoğrafını görebilmesi gerekmektedir.
 5. 18 yaşından küçük kişiler yarışmaya katılamayacak olup katılsalar dahi ödül kazanamayacaktır.
 6. Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilecek olup kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla yarışmaya katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir.
 7. Kazanan katılımcılar ile Instagram’da direkt mesaj (DM) üzerinden 10 gün içinde iletişime geçilecektir. Kazanan katılımcıların mesaja cevap vererek [ad, soyad, telefon, adres] bilgilerini Memorial Sağlık Grubu’na iletmesi gerekmektedir. Mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 15 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen ya da istenen bilgileri eksik ileten katılımcılara ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.
 8. Memorial Sağlık Grubu, ödülleri, kazanan katılımcılar tarafından kendisine iletilen adrese, bilgileri ilettiği tarihten itibariyle 30 gün içerisinde teslim edecektir. Memorial Sağlık Grubu, kendisine yanlış beyan edilen bilgiler nedeniyle sorumlu tutulamayacak olup yanlış bilgi beyan eden kazananların ödülü iptal edilebilecektir. Katılımcılar, Memorial Sağlık Grubu’na iletecekleri kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğunu taahhüt etmekle birlikte bu bilgilerin yeterliliğini ve doğruluğunu ispatla yükümlü olacaktır.
 9. Bu yarışma Karşılığı akit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında kalmaktadır.
 10. Yarışmaya 20 kişiden az katılım gerçekleştiğinde yarışma ödülleri verilmeyecek olup bir sonraki yarışmaya devredecektir.
 11. Memorial Sağlık Grubu, yarışmayı durdurma hakkı da dahil olmak üzere yarışma katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 12. E-doktor(online) ile beslenme ve diyet seanslarının 01 Ekim 2021 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kullanılmayan seanslara ilişkin hak iddia edilmesi söz konusu olmayacaktır.
 13. E-doktor (online) görüşmeleri psikiyatri bölümünü kapsamamakla birlikte doçent ve profesör unvanına sahip doktor ve psikologlar da kapsam dışında olacaktır.
 14. Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.
 15. Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Memorial Sağlık Grubu tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.
 16. Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Memorial Sağlık Grubu tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir.
 17. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır.
 18. Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda yarışma hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Memorial Sağlık Grubu’na ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
 19. Yarışmaya Memorial Sağlık Grubu’na bağlı şirket çalışanları katılamayacak olup katılmaları durumunda ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.
 20. Tüm katılımcılara eşit koşullarda yarışma hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının katılımları iptal edilebilir. Ayrıca sahte ve gerçek kimliği bulunmayan hesaplara ödül verilmeyecektir. Katılımcıların hesapları kendi kimliklerine ait olmalı; profil fotoğrafları olmalı, Memorial yarışmasından önce en az 20 fotoğraf paylaşmış olmalı ve en az 20 takipçisi olmalıdır. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir
 21. Memorial Sağlık Grubu’nun yarışma sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.
 22. Memorial Sağlık Grubu’nun, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
 23. Yarışmada belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu yarışma özelinde ve diğer tüm Memorial Sağlık Grubu kampanya/çekiliş/yarışmaları için katılım hakkı iptal edilecektir.
 24. Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 25. Yarışma ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Memorial Sağlık Grubu’na aittir.

24 Eylül 2020